Hirte am Zaun

009-2197 Hirte am Zaun ab 21,40 €
Hungriger Hirte

009-2198 Hungriger Hirte ab 21,40 €
Hirte ohne Krippenzubehör

009-2199 Hirte ohne Krippenzubehör ab 21,40 €
Hirtin mit Kind

009-2200 Hirtin mit Kind ab 21,40 €
Wasserträgerin mit Gans

009-2210 Wasserträgerin mit Gans ab 21,40 €
Ziehender Hirte

009-2211 Ziehender Hirte ab 21,40 €
Hirte mit ziehender Ziege

009-2212 Hirte mit ziehender Ziege ab 33,60 €
Ziegenhirte mit Ziege und  Zicklein

009-2213 Ziegenhirte mit Ziege und Zicklein ab 21,40 €
Frau am Brunnen

009-2215 Frau am Brunnen ab 39,30 €
Mädchen mit Zicklein

009-2220 Mädchen mit Zicklein ab 18,90 €
Hirtenjunge mit Schäfchen auf Schulter

009-2225 Hirtenjunge mit Schäfchen auf Schulter ab 18,30 €
Junge mit Schaf

009-2230 Junge mit Schaf ab 18,30 €
Kinderpaar

009-2240 Kinderpaar ab 23,10 €
Mädchen sitzend mit Katze

009-2241 Mädchen sitzend mit Katze ab 18,30 €
Treiber

009-2250 Treiber ab 20,20 €
Treiber auf Kamel

009-2260 Treiber auf Kamel ab 20,20 €
Kamel

009-2270 Kamel ab 41,00 €
Kamel mit Gepäck und Reiter sitzend

009-2272 Kamel mit Gepäck und Reiter sitzend ab 76,00 €
Gepäck

009-2280 Gepäck ab 14,70 €
Kamel liegend

009-2281 Kamel liegend ab 29,40 €
Ochs stehend

009-2400 Ochs stehend ab 21,00 €
Ochs liegend

009-240L Ochs liegend ab 6,70 €
Esel stehend

009-2410 Esel stehend ab 6,70 €
Schaf liegend

009-2420 Schaf liegend ab 5,00 €
Schaf grasend

009-2430 Schaf grasend ab 5,00 €
Schaf stehend zurückschauend

009-2440 Schaf stehend zurückschauend ab 8,80 €
Schaf stehend rechtschauend

009-2450 Schaf stehend rechtschauend ab 8,80 €
Schaf stehend linksschauend

009-2460 Schaf stehend linksschauend ab 8,80 €
Schaf zu Fütterer links

009-2461 Schaf zu Fütterer links ab 8,80 €
Schaf zu Fütterer - gerade

009-2462 Schaf zu Fütterer - gerade ab 8,80 €
Schaf mit Lamm stehend

009-2470 Schaf mit Lamm stehend ab 12,80 €
Lämmerpaar liegend

009-2480 Lämmerpaar liegend ab 4,60 €
Lamm sich kratzend

009-2490 Lamm sich kratzend ab 4,60 €
Lamm stehend

009-2500 Lamm stehend ab 4,60 €
Lämmergruppe stehend

009-2501 Lämmergruppe stehend ab 8,20 €
Satz Könige

009-2510 Satz Könige ab 23,90 €
1 2 3